Jätteenkäsittelyn ammattilainen

Kuuri Companies tarjoaa monelle jätteenkäsittelyn alalle yli 20 vuoden aikana hankkimaansa asiantuntemusta. Olemme erikoistuneet biokaasun talteenotossa ja hyödyntämisessä tarvittaviin teknisiin ratkaisuihin. Pitkäaikainen yhteistyö alan saksalaisten huippuyritysten kanssa takaa kilpailukykyiset palvelut. Erilaisten jätemateriaalien käsittelyssä tarvittavat teknologiat ja laitosratkaisut ovat toinen erikoisosaamisalueemme. Yli 15 vuoden yhteistyö alan johtaviin laitosrakentajiin kuuluvan saksalaisyrityksen kanssa takaa laaja-alaisen asiantuntemuksen.

Kaasumittaukset

Kaatopaikalle sijoitetun orgaanisen jätteen hajoamisprosessissa muodostuu kaatopaikkakaasua, joka pääosin koostuu metaanista ja hiilidioksista. Tämän prosessin käynnistyminen on sinänsä normaalia ja toivottavaa. Tavanomaisissa täyttöolosuhteissa prosessin kestoaika on useita kymmeniä vuosia ja ympäristöön purkautuu kaasua kaatopaikan sisällä vallitsevan ylipaineen vaikutuksesta.

Valtioneuvoston päätöksen No 861/97 liitteen 3 mukaan on kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista seurattava siten, että kaasun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla.

Katso lisää »

Kaasun talteenotto

Kaatopaikalle sijoitetun orgaanisen jätteen hajoamisprosessissa muodostuu kaatopaikkakaasua, joka koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksista. Tämän prosessin käynnistyminen on sinänsä normaalia ja toivottavaa. Tavanomaisissa täyttöolosuhteissa prosessin kestoaika on useita kymmeniä vuosia ja ympäristöön purkautuu kaasua kaatopaikan sisällä vallitsevan ylipaineen vaikutuksesta. Kaasun talteenotto säästää luontoa sekä mahdollistaa edullisen tavan tuottaa energiaa lämmitykseen tai sähköntuotantoon.

Katso lisää »

Kaasukaivojen kuvaukset

Toiminnassa olevien kaasunkeräyskaivojen rakenteellinen kunto ja mahdolliset vauriot voidaan nyt todeta videonauhalle tai DVD:lle taltioituvan kuvan avulla. Kuvaus voidaan myös tehdä heti kaivojen rakentamisen jälkeen, jolloin mahdolliset muutokset nähdään uudessa kuvauksessa esimerkiksi takuuajan päättyessä. Olemme kuvanneet vuonna 2001 ja 2004 kaikki pystymalliset kaivot, jotka YTV on rakennuttanut. Pirkanmaan Jätehuolto Oy tilasi myös 2001 kuvaukset ensimmäisen laitoksensa kaivoihin Tarastenjärven Jätteenkäsittelykeskuksessa. Myöhemmin toimeksiannon ovat tehneet Keravan kaupunki ja Rosk'n Roll Oy Lohjalla.

Kaasun ympäristöhaitat

  • palo- ja räjähdysvaara kaatopaikalla ja sen rakenteissa
  • kaasun kulkeutumista lähiympäristöön
  • hajuhaittoja
  • myrkyllisiä yhdisteitä pienainejäämissä
  • kasvihuoneilmiön voimistumista
  • otsonikerroksen vahingoittumista
  • hengitysvaikeuksia ihmisille, eläimille ja kasveille ilman happipitoisuuden muutoksen vuoksi